Uncategorized

Rozdielne prístupy v podnikaní: Služby vs výroba

Máte vymyslený odbor, ktorému sa chcete podnikateľsky venovať, zmapovali ste konkurenciu, vytipovali cieľovej zákazníkov a pripravujete podnikateľský plán. Než sa pustíte do detailnejšie analýzy, čo vás bude v budovaní živnosti alebo firmy čakať, ujasnite si, či budete poskytovať služby ako napríklad ubytovanie v Poprade alebo vyrábať ako napríklad kaviarenské kreslá.

Škálovanie výroby a služieb

Vymedzenie podnikateľských činností je dôležité pre ich škálovateľnosť. Ak budete poskytovať  služby ako napríklad ubytovanie v Poprade, ťažko sa vám bude dariť zvyšovať výkon. Ponúkajú sa dva parametre pre prípadné zvýšenie – v čase a cene. Každý zamestnanec má vopred obmedzenú časovú kapacitu. Ani vo vyhrotených prípadoch nebude pracovať dlhšie ako 24 hodín denne sedem dní v týždni. Tento hraničný príklad nemožno brať vážne, len stanovuje tvrdú hranicu, za ktorú sa nikto z nás nedostane. Druhým parametrom je cena. Ak ste žiadaný profesionál ktorého služby sú na vysokej a odbornej úrovni, dokážeme si predstaviť rast cien za vašu prácu. Ani viac zamestnancov nemusí byť riešením – podmienkou je zabezpečenie kvality, na ktorú sú vaši zákazníci zvyknutí. Schopní ľudia sa hľadajú zle. Tí väčšinou nesedia každý deň v kaviarenských kreslách. Zvlášť ak majú požadovanú kvalifikáciu, skúsenosti a dobré meno.

U výroby je tomu inak. Pre zvýšenie objemu výroby vám pomôže napríklad obstaranie väčšieho stroja. Tiež môžete zefektívniť procesy, ktoré vám prinesú ďalší čas navyše a ušetria prácu zamestnancov, ktorí stihnú viac. S cenou takisto možno hýbať smerom nahor. Limitom pre vás je len veľkosť trhu a jeho umiestnenie.

Priblížme si všetko na jednoduchom, avšak morbídnym príklade. Ak vyrábate kvalitné dubové rakvy a predávate ich len na území Slovenskej republiky slovenským zákazníkom a zákazníčkam, ťažko ich za rok predáte dvestotisíc. Ročná úmrtnosť je ľahko cez polovicu predchádzajúceho čísla. Akonáhle začnete rakvy vyvážať, rozšírite výrobu.