Uncategorized

Cloud služby

Cloud computing je často diskutovanou témou, zatiaľ však iba v rámci IT obce a jej odborníkov. Pre samotného užívateľa sú cloudové služby a ich infraštruktúra skrytá, pristupuje k „mračnu“ iba ako k celku. V dobe virtualizácie však prišlo k prelomu, kedy niekoľko operačných systémov možno spustiť súbežne a izolovane na jednom fyzickom serveri a vytvoriť ilúziu, že tam beží sám. To vo virtualizovanom prostredí môžeme dokázať, čo má za následok širšie využití hardvéru. Cloud computing je aj modelom vývoja a používania počítačových technológií. Chápeme ho ako poskytovateľa služieb a programu uloženom na serveri na Internete a bežný užívateľ má možnosť k nim pristupovať pomocou prehliadača a používať danú aplikáciu z hocijakého miesta. Ak je služba platená, užívateľ platí za softvér a jeho použitie. Ponuka je široká – od kancelárskych aplikácií až po po-operačné systémy ako je iCloud alebo eyeOS. Cloud computing rozdeľujeme na dve oblasti – cloud computing môžeme poskytovať, alebo sú to služby, ktoré sú poskytované. Zamerajme sa na druhú spomínanú možnosť, teda na služby, ktoré sú poskytované. Tieto služby sú obvykle softvéry či hardvéry, alebo jej kombinácie. Na jednotlivých modeloch si spomenieme tie najznámejšie, ktoré našli uplatnenie na trhu. IaaS – infraštruktúra ako služba. Príkladom je Amazon Simple Storage Services. Služba Amazon 3S prišla na európsky trh v roku 2007, o rok neskôr ako v domovskej USA. Je službou Amazonu Web services a je vlastne online úložiskom súborov na požiadanie. Amazon deklaruje, že používateľ platí len za miesto, ktoré svojimi súbormi skutočne zaberá, môže ho používať samostatne alebo s inými službami. Paas- platforma ako služba. Ako príklad by sme uviedli Microsoft Azure. Služba vytvorená globálnou spoločnosťou Microsoft slúži na budovanie, implementáciu a správu aplikácií či služieb prostredníctvom celosvetovej siete Microsoft. Podporuje nie len PaaS, ale aj IaaS a podporuje rôzne programovacie jazyky, nástroje a rámce. Spustený bol vo februári 2010, do roku 2014 sa však volal Windows Azure. SaaS – sofvér ako služba. Príkladom je Google Apps. Google aplikácia pre webový prehliadač Google Chrome umožňuje vytvárať dokumenty, upravovať fotky, počúvať hudbu a iné. Výhodou aplikácií je, že ich používate priamo v prehliadači a nie ako samostatné jednotky.