Uncategorized

Euria, najlepšie cloudové služby

Cloudové služby sa stávajú čoraz populárnejším trendom a to vďaka svojej zvyšujúcej sa dostupnosti. V mnohých prípadoch zjednodušujú náš život. V súčasnosti sa oveľa častejšie integrujú do operačných systémov počítačov, tabletov alebo smartfónov. Pojem „cloud“ sa začal používať predovšetkým v posledných rokoch, a to v súvislosti s ukladaním dát, dokumentov alebo tiež v súvislosti so vzdialeným prístupom k výpočtovému výkonu. Cloud je tiež známy pod pojmami cloud computing alebo cloud hosting.

Pod pojmom cloudová služba sa skrýva aplikácia, služba alebo program, ktorý nepracuje lokálne na počítači, ale sú založené na pomyselnom „cloude“. Cloud predstavuje sieť počítačov alebo serverov, ktoré sa nachádzajú a sú umiestnené v nejakom kyberpriestore. Termín cloud preto môžeme vnímať aj ako synonymum pre slovo internet.

Zákazníci využívajú jednoduché klientske aplikácie, alebo pracujú priamo v prostredí ktoréhokoľvek internetového prehliadača.

Cloudové služby samy o sebe nie sú žiadnou ohromujúcou novinkou. S niektorými cloudovými službami sa stretávame už niekoľko rokov. Medzi takéto cloudové služby patrí predovšetkým e-mailová služba, ale tiež populárne sociálne siete. Tieto služby nemáme uložené v počítači, takisto sa nachádzajú „niekde“ na internete a my sa k nim pripájame len prostredníctvom prihlasovacích údajov buď prostredníctvom internetu, alebo mobilného telefónu.

Cloudové služby sa v súčasnosti objavujú a rozširujú prostredníctvom cloudových úložísk a cez cloudové aplikácie. Rozlišujeme napríklad IAAS – infraštruktúra ako služba, PAAS – platforma ako služba alebo SAAS – softvér ako služba.

Medzi základné benefity cloudových služieb zaraďujeme škálovitosť, čo predstavuje neobmedzený dátový priestor alebo výpočtový výkon. Výhodou je tiež neustály prístup z akéhokoľvek miesta, kde má užívateľ prístup na internet. Cloud ponúka flexibilitu a zníženie IT nákladov, pretože aplikácie nemusia byť nainštalované na vlastných zariadeniach. Nachádzajú sa na externom serveri.

Medzi významné cloudové služby zaraďujeme Google Drive, SugarSync, SkyDrive, Gmail.com alebo Outlook.com. a mnoho iných. Gmail a Outlook momentálne patria medzi najobľúbenejšie e-mailové webové služby. Pomáhajú Vám, veľmi jednoducho, stiahnuť všetky Vaše e-maily do počítača.

Neváhajte a využívajte širokú škálu možností, ktorú Vám cloudové služby ponúkajú!