Uncategorized

Najlepšie zateplenie domu

Môžeme si všimnúť, že v súčasnosti sa zateplenie domov stáva čoraz populárnejším javom. Zateplenie predstavuje jeden z najčastejších stavebných zásahov, ktorý väčšina z nás realizuje predovšetkým s cieľom znížiť energetické nároky budovy. Hlavným cieľom je nepochybne finančná úspora na vykurovaní.

Okrem toho, že Vám zateplenie domu poskytne finančnú úsporu na vykurovaní, zabezpečí Vám tiež zníženie nákladov na klimatizovanie v letnom období. Zateplenie domu zlepšuje tiež zvukovoizolačné vlastnosti múrov a chráni nosnú konštrukciu pred premŕzaním a vonkajšími poveternostnými vplyvmi.

Zateplenie domu pomáha s odstránením stavebných porúch, ako napríklad tepelné mosty, praskliny v omietke alebo zatekanie. Vizuálne sa zateplenie domu prejavuje predovšetkým v okamžitom zlepšení vzhľadu Vášho domu. V súčasnosti si môžete vybrať akékoľvek vzory zateplenia domu a v rôznom farebnom prevedení.

Rozlišujú sa dva typy zatepľovania domov. Môžeme hovoriť o odvetranom a kontaktnom zatepľovacom systéme. Z hľadiska účinnosti sa tieto dva systémy považujú za najefektívnejšie.

Predtým, než sa pustíme do zatepľovania domu je potrebné skontrolovať stav vybranej budovy. Mali by sme sa zamerať na stav a prípadné poruchy nosných konštrukcií, ktoré sa prejavujú tvorbou viditeľných prasklín a trhlín na stenách, vypadávaním a drobením stavebného materiálu alebo tiež poruchami vodorovnej a zvislej hydroizolácie.

Po odstránení všetkých prípadných porúch a ich príčin sa môže pristúpiť k samotnému zatepľovaniu domu. Podklad pri zatepľovaní  musí mať dostatočnú súdržnosť, rovinnosť by mala mať odchýlku maximálne 100 mm na dĺžke 1 m. Podklad nesmie byť mastný, nemôže na ňom byť prach, pleseň, akékoľvek výstupky, riasy  alebo rôzne iné príznaky biologického napadnutia.

Neverte poverám, že hrubú stenu nie je treba zatepľovať, že veľa polystyrénu spôsobuje vlhkosť a dom nedýcha. Neverte, keď Vám budú tvrdiť, že je jedno či zatepľujete zvonka, či zvnútra, neverte ani tvrdeniam o zázračných tepelno-izolačných zariadeniach. Vyskúšajte a posúďte sami!

Využite benefity, ktoré môžete získať zateplením domu a užívajte si ich v tepelnom pohodlí Vášho domova!