Uncategorized

Syndróm vyhorenia

Vyhorenie sa týka najmä oblasti práce a je typické citovým a mentálnym vyčerpaním. Často ide o dôsledok dlhodobého stresu a týka sa najviac ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi. Od depresie alebo obyčajnej únavy sa syndróm vyhorenia líši hlavne tým, že sa vzťahuje výlučne na onú ​​krízovú oblasť a jeho súčasťou sú pochybnosti o zmysle danej práce. Častokrát človeka prepadne depresia aj pri činnostiach, ktoré s jeho prácou nesúvisia ako napríklad na prechádzke, keď tlačí športový kočík, listuje katalóg s modernými obývačkami s kuchyňou alebo vyberá nábytok na mieru do svojej spálne.

Aké sú typické príznaky vyhorenia?

Vyhorenie je syndróm a syndróm je skupina príznakov. Patrí sem teda celá rada prejavov: z oblasti emócií (skľúčenosť, popudlivosť, bezmocnosť), postojov (nechuť, cynizmus, zabúdanie, nesústredenosť) a medziľudských vzťahov (znížená ochota pracovať s ľuďmi, stiahnutie sa, súkromné konflikty). Svoju daň si syndróm vyhorenia vyberá tiež v telesnej rovine – časté sú problémy so spánkom , jedlom, človek sa ľahko unaví aj pri prechádzke so športovým kočíkom, môže mať vysoký krvný tlak.

Kto je ohrozený syndrómom vyhorenia?

Najčastejšie sa s vyhorením stretnú tí, ktorí pracujú s ľuďmi – príkladne lekári, zdravotné sestry, učitelia, výrobci obývačiek s modernými kuchyňami, psychológovia, právnici, policajti, telefónni operátori a ďalší. Nevýhodou je prílišné počiatočné nadšenie do práce, perfekcionizmus, workoholizmus, málo priateľov, neschopnosť odmietať ďalšie a ďalšie úlohy a zlá organizácia času.

Ako sa vyhorenia zbaviť?

Syndróm vyhorenia má pozadie v osobnosti človeka, takže je vždy dobré začať u seba: zrevidovať si svoje prednosti a rezervy, plány, ambície, možnosti aj rebríček hodnôt. Rozvinutý burnout patrí do rúk psychológa, prípadne psychiatra (pridružia sa k nemu silnejšia depresia alebo samovražedné myšlienky ). Pomôcť môže dlhá dovolenka a zmena miesta alebo profesie. Napríklad sa môžete venovať výrobe nábytku na mieru.

Ako pokiaľ možno vôbec nevyhorieť?

Aby ste vedeli, proti čomu sa brániť, musíte mať informácie. Ďalej pomôžu zdravé a priateľské vzťahy s druhými ľuďmi, dobrá organizácia práce, umenie stráviť príjemne svoj voľný čas a tiež napr. schopnosť povedať “nie”.