Uncategorized

Nízkoenergetické domy, reálny sen

V dnešnej dobe predstavujú rodinné domy hit, ktorý vedie ľudí k predaju bytu a posúva ich k rozhodnutiu postaviť si rodinný dom. Trendom však nie je výstavba klasických murovaných domov. V súčasnosti majú prednosť nízkoenergetické domy, ktorých výstavba je v porovnaní s klasickým domom lacnejšia a rýchlejšia.  Nízkoenergetický dom Vám ponúka  nízku spotrebu tepla na vytápanie, s ktorou prichádzajú výhody v podobe  úspory na nákladoch na energie.  V časoch, keď sa snažíme usporiť v akejkoľvek životnej situácii, je tento benefit nízkoenergetických domov naozaj nesporný!

Vaša úspora v nízkoenergetickom dome môže dosahovať až 60% Vašich ročných nákladov na vytápanie.  Investícia do výstavby nízkoenergetického domu je investíciou návratnou v čase niekoľkých rokov. Táto doba návratnosti sa bude úmerne znižovať  v závislosti od stále rastúcich cien energií.

Nízkoenergetický dom je teda úsporný dom, ktorý využíva pasívne izolácie, ako izolačný materiál na vonkajších stenách, základoch, streche, prípadne v medzistennom priestore, okná a dvere majú vyššiu mieru tesnosti . To všetko posúva túto hranicu pod 50 kWh/ m2 ročne.

Novodobé trendy v smerovaní spoločnosti sú spojené s neustále rastúcimi nákladmi na energiu. Ustrážiť si jej rozumnú spotrebu je prioritou mnohých obyvateľov nielen rodinných domov. Potreba šetrenia energie naberá neustále na vážnosti a s jej rastúcou spotrebou sa dostávajú čoraz častejšie do povedomia práve energeticky úsporné stavby.

Tým, že nízkoenergetické domy predstavujú menšiu spotrebu paliva a energie, predstavujú tiež prínos pre životné prostredie, v podobe nižšieho množstva emisií. Vďaka nízkoenergetickým domom ste menej závislí od rastu cien energií . Zabezpečíte si kratšiu vykurovaciu dobu a vyššiu tepelnú pohodu. Výstavbou nízkoenergetického domu získate vyššiu životnosť vykurovacej sústavy a menej práce s obsluhou vykurovania.

Požiadavku nízkoenergetického štandardu dosiahnete tiež využívaním slnečnej energie, vhodným osadením domu na stavebnej parcele. Minimalizáciou tepelných mostov, teda minimalizáciou tých miest v obvodovom plášti, ktorými by mohlo unikať viac tepla. Ale aj správne navrhnutým vykurovaním a odvetrávaním nízkoenergetického domu.

Znížte svoje náklady, vytvorte si tepelnú pohodu vo Vašom dome snov a žite v zdravom prostredí bez plesní a alergénov!