Uncategorized

Zakladanie offshore spoločnosti od Companies Solutions

Offshore spoločnosti sú firmy založené v krajinách daňových rajov. Tieto offshore spoločnosti podnikajú v súlade s platnou legislatívou danej vybranej krajiny, v ktorej sídlia. Zakladanie offshore spolocnosti Vám prinesie rozličné práva, ale tiež povinnosti.

Offshore spoločnosti majú rôzne využitie. Sú zakladané buď ako firmy na bežné podnikanie, alebo za účelom vytvárania holdingových štruktúr. V tých krajinách, kde je možné offshore spoločnosť založiť, neexistuje verejná obdoba slovenského obchodného registra. Práve preto je identita reálneho vlastníka spoločnosti známa len miestnemu právnikovi, ktorý danú založenú spoločnosť registroval.

Je veľmi dôležité, aby ste si pred samotným založením offshore spoločnosti ujasnili s akým cieľom sa do toho púšťate. Na základe Vášho konečného rozhodnutia si potom vyberiete to najvhodnejšie riešenie.

V porovnaní so zakladaním s.r.o. na Slovensku je založenie offshore spoločnosti proces veľmi jednoduchý, až triviálny. Všetko sa dá vyriešiť a vybaviť online, bez akýchkoľvek osobných stretnutí, notárskych overení a pod.

Z     vyčajne celý proces založenia prebehne do siedmich dní, pri expresnom vybavení založenia offshore môžeme hovoriť o dvoch dňoch. Oficiálne dokumenty následne obdržíte do desiatich až štrnástich dní.

Pre založenie offshore spoločnosti si potrebujete pripraviť názov spoločnosti s dvoma náhradnými alternatívami názvu. Ďalej je potrebné meno vlastníka, v prípade viacerých majiteľov, mená vlastníkov a kópiu pasu. Zadávajú sa osobné údaje vlastníka alebo všetkých vlastníkov, ktoré sú dostupné len registračnému agentovi. Vyžaduje sa informácia o základnej výške imania a akcií. Na záver je potrebná informácia o tom, aký je účel Vašej offshore spoločnosti. Táto informácia však plní iba informatívnu funkciu.

Po úspešnom založení offshore spoločnosti sa môžete tešiť z benefitov ako anonymita vlastníctva, daňová optimalizácia, ochrana aktív, či minimum legislatívy.

Nevyhnutnosťou pri založení offshore spoločnosti je zavedenie bankového účtu. Na tento bankový účet budú prichádzať a odchádzať účty za faktúry. Založenie takéhoto účtu môže predstavovať zložitejší proces, na ktorý si bude potrebné počkať, a po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vydaná platobná karta.

Založiť offshore spoločnosť nie je žiadna veda! Staňte sa jej úspešným vlastníkom!