Uncategorized

Daňové raje? Companies Solutions vie ako na to!

Krajiny, ktoré poskytujú nulové, prípadne minimálne zdanenie príjmov, ktoré nepožadujú vedenie účtovníctva firmy a poskytujú anonymitu  ich majiteľom poznáme pod označením daňové raje. Práve tieto krajiny sú útechou pre podnikateľov v čase stále sa meniacej legislatívy a zhoršujúceho sa podnikateľského prostredia. Pre založenie firmy, spoločnosti v daňových rajoch sa mnoho podnikateľov rozhodne kvôli možnosti vyhnúť sa vysokému odvodovému a daňovému zaťaženiu.

Spoločnosti zakladané v daňových rajoch sa delia na onshore spoločnosti a offshore spoločnosti. Onshore spoločnosť, je spoločnosťou rezidentnou v krajine so štandardným zdanením. Offshore spoločnosť  je spoločnosťou založenou ako keby spoločnosť s ručením obmedzeným, takže jej majiteľmi budú dve osoby s bydliskom mimo krajiny konkrétneho daňového raja, v ktorom bola založená.

Keďže na Slovensku bol prijatý zákon, ktorý spoločnostiam zakazuje mať listinné akcie na doručiteľa a teda zakazuje anonymitu majiteľa, mnohí podnikatelia zakladajú spoločnosti v daňových rajoch predovšetkým pre získanie anonymity a ochrany majetku.

Výhodou založenia spoločnosti v daňových rajoch je tiež časová nenáročnosť procesu.

Proces založenia spoločnosti v daňovom raji je neporovnateľne jednoduchší ako u nás a administratívne nenáročný. Spoločnosť v krajinách prezývaných daňové raje sa dá založiť v priebehu približne dvoch dní,“ vysvetľuje Viktor Hába zo spoločnosti Akont.

V súčasnosti odchádza do krajín daňových rajov čoraz viac slovenských spoločností. V roku 2012 bolo v daňových rajoch založených viac ako 3600 spoločností slovenských majiteľov.  Najviac slovenských majiteľov firiem sídli v Holandsku , kde bolo založených 1114 firiem. Druhým v poradí je Cyprus, s počtom založených firiem 764 a Spojené štáty americké, kde sídli 774 spoločností.

Spoločnosť v daňovom raji môžete založiť klasickým spôsobom , kedy je klient v dokumentoch vedený ako riaditeľ a majiteľ spoločnosti alebo spôsobom full nominee založenie. Pre zvýšenie anonymity je v tomto prípade v dokumentoch uvedený menovaný riaditeľ (nominee director) a menovaný akcionár (nominee shareholder).

Medzi daňovú špičku patrí, už spomínaný Cyprus, ktorý má veľmi priaznivú daňovú legislatívu, je členom EÚ a odvádza sa tu 10% z príjmu. Malta ponúka zaujímavé sadzby zrážkových daní vo svojich Zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Ku klasickými daňovými rajom sa zaradzujú predovšetkým Seychely, práve kvôli jednoduchosti založenia spoločnosti a riadenia a tiež kvôli vysokej diskrétnosti.

Rozšírte svoje podnikanie o daňový raj!