Uncategorized

Úradný Preklad

     Naša prekladateľská agentúra sa zameriava na neúradný preklad. Pre našich klientov poskytujeme tieto služby už piaty rok. Každý preklad je špecifický, preto rozdeľujeme texty jednotlivým prekladateľom tak, aby boli v súlade s ich odborným zameraním.
Prekladateľské agentúry využívajú často prekladateľský software. My zatiaľ prekladáme tradičným štýlom. Každý preklad prejde 4 očami, teda kontrolou iného prekladateľa. Najčastejšie majú ľudia záujem o preklad zmlúv a textu na web stránku. Kvalitný preklad môže spraviť len človek s bohatými skúsenosťami s prekladaním. Nestačí mať vyštudované prekladateľstvo a tlmočníctvo na univerzite.

preklad

Mnohí ľudia si myslia, že ak strávili pol roka v zahraničí, môžu plnohodnotne prekladať. Mnohé prekladateľské agentúry zamestnávajú takýchto prekladateľov a využívajú skutočnosť, že klient nevie posúdiť kvalitu prekladu. Preklad 1 normostrany zaberie často až 2 hodiny času.

Prekladateľ musí hľadať mnohé slová v slovníku. Musí pochopiť problematiku textu, ktorý prekladá. Ponúkame preklad textu zo všetky svetových jazykov. Najväčší záujem je o preklad z angličtiny. Dá sa predpokladať, že o 10 rokov bude o prekladateľské služby menší záujem ako v súčasnosti.
Väčšina ľudí už bude ovládať jazyky a prekladače budú tiež na vyššej úrovni. Preklad bežného textu si teda spraví každý sám a na agentúru sa obráti len v prípade záujmu o úradný preklad. Možno sa zvýši dopyt po prekladoch z čínskeho jazyka. Ak klient potrebuje niečo preložiť, pošle nám text mailom. My mu na základe počtu normostrán spravíme cenovú ponuku a ak ju akceptuje, začneme na preklade pracovať. Zatiaľ sme nemali žiadneho klienta, ktorý by bol s prekladom nespokojný. Najviac prekladateľov je schopných preložiť 5 normostrán denne.

Takú normu majú aj prekladatelia vo významných európskych inštitúciách. Ak by spravil niektorý náš prekladateľ nekvalitný preklad, ihneď by sme ho prepustili.
Nesieme totiž zodpovednosť za kvalitu prekladu. Spraviť kvalitný preklad je o veľa ťažšie ako si bežní ľudia myslia. Preto odporúčame využiť prekladateľské služby renomovanej agentúry.