Úradný Preklad

     Naša prekladateľská agentúra sa zameriava na neúradný preklad. Pre našich klientov poskytujeme tieto služby už piaty rok. Každý preklad je špecifický, preto rozdeľujeme texty jednotlivým prekladateľom tak, aby boli v súlade s ich odborným zameraním.
Prekladateľské agentúry využívajú často prekladateľský software. My zatiaľ prekladáme tradičným štýlom. Každý preklad prejde 4 očami, teda kontrolou iného prekladateľa. Najčastejšie majú ľudia záujem o preklad zmlúv a textu na web stránku. Kvalitný preklad môže spraviť len človek s bohatými skúsenosťami s prekladaním. Nestačí mať vyštudované prekladateľstvo a tlmočníctvo na univerzite.

preklad

Mnohí ľudia si myslia, že ak strávili pol roka v zahraničí, môžu plnohodnotne prekladať. Mnohé prekladateľské agentúry zamestnávajú takýchto prekladateľov a využívajú skutočnosť, že klient nevie posúdiť kvalitu prekladu. Preklad 1 normostrany zaberie často až 2 hodiny času.

Prekladateľ musí hľadať mnohé slová v slovníku. Musí pochopiť problematiku textu, ktorý prekladá. Ponúkame preklad textu zo všetky svetových jazykov. Najväčší záujem je o preklad z angličtiny. Dá sa predpokladať, že o 10 rokov bude o prekladateľské služby menší záujem ako v súčasnosti.
Väčšina ľudí už bude ovládať jazyky a prekladače budú tiež na vyššej úrovni. Preklad bežného textu si teda spraví každý sám a na agentúru sa obráti len v prípade záujmu o úradný preklad. Možno sa zvýši dopyt po prekladoch z čínskeho jazyka. Ak klient potrebuje niečo preložiť, pošle nám text mailom. My mu na základe počtu normostrán spravíme cenovú ponuku a ak ju akceptuje, začneme na preklade pracovať. Zatiaľ sme nemali žiadneho klienta, ktorý by bol s prekladom nespokojný. Najviac prekladateľov je schopných preložiť 5 normostrán denne.

Takú normu majú aj prekladatelia vo významných európskych inštitúciách. Ak by spravil niektorý náš prekladateľ nekvalitný preklad, ihneď by sme ho prepustili.
Nesieme totiž zodpovednosť za kvalitu prekladu. Spraviť kvalitný preklad je o veľa ťažšie ako si bežní ľudia myslia. Preto odporúčame využiť prekladateľské služby renomovanej agentúry.

CRM systém od Eurie je najlepší systém

Skratka CRM systémy pochádza z pôvodného Customer Relationship Management.  CRM sú teda systémy, ktoré slúžia na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Spokojnosť zákazníka je pre každú spoločnosť rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje jej úspešnosť. Práve preto tento crm system zohráva vo fungovaní a existencii jednotlivých firiem veľmi dôležitú úlohu. Každá spoločnosť by mala svojim zákazníkom venovať dostatok času a aplikovať individuálny prístup k svojim klientom. V praxi je to však veľmi náročné. Manažment zákazníckych vzťahov často predstavuje zdĺhavé vyhľadávanie poznámok a dokumentov zo schôdzok a dôležitých informácií o zákazníkoch. Takýto postup je, samozrejme, neefektívny a predovšetkým zbytočný, keďže v súčasnosti už existujú softwérové riešenia, ktoré pomôžu firmám zefektívniť prácu so zákazníkmi a ušetriť ich čas. Práve tieto zlepšovacie riešenia sa označujú pojmom CRM systémy alebo inak tiež zákaznícke systémy. Aj keď už v súčasnosti nepredstavujú horúcu novinku, v poslednej dobe záujem o tieto CRM systémy stúpa. Firmy a rôzne spoločnosti pochopili, že je oveľa jednoduchšie si zákazníka udržať ako si stále získavať nového. Pri vysokom čísle zákazníkov je však nemožné zabezpečiť klientom osobný prístup a vynikajúcu úroveň služieb. Je nemožné poznať priania, potreby a preferencie každého z nich. Pre takéto situácie boli vytvorené CRM systémy, ktoré pri správnej aplikácii umožňujú firmám porozumieť  veľkému množstvu individuálnych zákazníkov a prispôsobiť ponuku ich potrebám a prianiam. Pomocou CRM informačných systémov majú manažéri predajných oddelení možnosť sledovať efektivitu práce jednotlivých pracovníkov. Môžu tiež sledovať  problémy, ktoré vnímajú ich zákazníci. CRM systém umožňuje tiež vytváranie unifikovaných postupov predaja pre začínajúcich predajcov, čím sa urýchľuje ich zapracovanie sa. A čo vy? Rozumiete svojim zákazníkom…?Dajte im viac!

Euria, jednoduchý crm systém pre Vašu firmu

Nemáte čas a zháňate účinný spôsob ako riadiť svoj obchodný tím? Obráťte svoju pozornosť na novú aplikáciu od eurie, ktorá Vám poskytne jednoduchý, prehľadný ale najmä efektívny spôsob riadenia tímu. Crm systém je nastavený podľa toho, akú pozíciu v obchodnom tíme zastávate. Ste Manažér? Obchodník? Asistent? Ak áno, aj pre Vás osobne je prispôsobená aplikácia od eurie na riadenie svojho tímu. Manažér pomocou aplikácie riadi výkonnosť obchodného tímu. Ako v každom dobrom obchodnom CMR systéme, má prehľad o všetkých obchodných aktivitách v reálnom čase. Obchodník pracuje iba s vlastným portfóliom na základe ktorého plánuje a vykonáva obchodné aktivity. Všetky informácie, poznámky alebo dokumenty patriace k jednotlivým klientov sú mu vždy k dispozícií a má tiež prehľad plnenia obchodného plánu. Asistent v eurií zabezpečuje pre-sales pre obchodný tím. Má vlastný kalendár, kde môže plánovať aktivity a pomáha nastavovať parametre výkonnosti tímu. Neváhajte a uľahčite si život s novou aplikáciou na riadenie obchodného tímu od eurie.

Poraďte si s eko odpadom rýchlo a bez zbytočnej námahy

Ak používate štiepkovače, drviče  a štiepačky dreva od firmy Mavet, práca s drevom nemôže byť jednoduchšia! Spoločnosť Mavet poskytuje tie najkvalitnejšie stroje na prácu s eko odpadom. U tejto spoločnosti nájdete známe značky ako BOXER (mininakladače), GreenMech (štiepkovače), Osborne-Broomate (zametače, brúsne kotúče), či AMR (štiepačky dreva, píly, skracovačky). Okrem predaja poskytuje firma Mavet aj servis a ďalšie služby pre Vašu maximálnu spokojnosť.

Štiepkovače, drviče a štiepačky eko odpadu

Tie najlepšie Štiepkovače, drviče a štiepačky dreva nájdete u spoločnosti Mavet, ktorá má vybudovanú výbornú povesť v spracovávaní eko odpadu. U Mavet nájdete najmä stroje GreenMatch, ktoré sú prispôsobené a špeciálne navrhnuté na spracovávanie eko odpadu. Vysoký výkon a nízka hlučnosť zaručená. Zariadenia sa vyrábajú pre Vašu spokojnosť a ľahší život.