Zakladanie offshore spoločnosti od Companies Solutions

Offshore spoločnosti sú firmy založené v krajinách daňových rajov. Tieto offshore spoločnosti podnikajú v súlade s platnou legislatívou danej vybranej krajiny, v ktorej sídlia. Zakladanie offshore spolocnosti Vám prinesie rozličné práva, ale tiež povinnosti.

Offshore spoločnosti majú rôzne využitie. Sú zakladané buď ako firmy na bežné podnikanie, alebo za účelom vytvárania holdingových štruktúr. V tých krajinách, kde je možné offshore spoločnosť založiť, neexistuje verejná obdoba slovenského obchodného registra. Práve preto je identita reálneho vlastníka spoločnosti známa len miestnemu právnikovi, ktorý danú založenú spoločnosť registroval.

Je veľmi dôležité, aby ste si pred samotným založením offshore spoločnosti ujasnili s akým cieľom sa do toho púšťate. Na základe Vášho konečného rozhodnutia si potom vyberiete to najvhodnejšie riešenie.

V porovnaní so zakladaním s.r.o. na Slovensku je založenie offshore spoločnosti proces veľmi jednoduchý, až triviálny. Všetko sa dá vyriešiť a vybaviť online, bez akýchkoľvek osobných stretnutí, notárskych overení a pod.

Z     vyčajne celý proces založenia prebehne do siedmich dní, pri expresnom vybavení založenia offshore môžeme hovoriť o dvoch dňoch. Oficiálne dokumenty následne obdržíte do desiatich až štrnástich dní.

Pre založenie offshore spoločnosti si potrebujete pripraviť názov spoločnosti s dvoma náhradnými alternatívami názvu. Ďalej je potrebné meno vlastníka, v prípade viacerých majiteľov, mená vlastníkov a kópiu pasu. Zadávajú sa osobné údaje vlastníka alebo všetkých vlastníkov, ktoré sú dostupné len registračnému agentovi. Vyžaduje sa informácia o základnej výške imania a akcií. Na záver je potrebná informácia o tom, aký je účel Vašej offshore spoločnosti. Táto informácia však plní iba informatívnu funkciu.

Po úspešnom založení offshore spoločnosti sa môžete tešiť z benefitov ako anonymita vlastníctva, daňová optimalizácia, ochrana aktív, či minimum legislatívy.

Nevyhnutnosťou pri založení offshore spoločnosti je zavedenie bankového účtu. Na tento bankový účet budú prichádzať a odchádzať účty za faktúry. Založenie takéhoto účtu môže predstavovať zložitejší proces, na ktorý si bude potrebné počkať, a po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vydaná platobná karta.

Založiť offshore spoločnosť nie je žiadna veda! Staňte sa jej úspešným vlastníkom!

Nízkoenergetické domy, budúcnosť už teraz

Ak je Vaším cieľom bývať v kvalitnom dome a v pohodlí, no zároveň chcete, aby Vás to stálo čo najmenej peňazí, nízkoenergetické domy sú nepochybne super voľbou! V súčasnosti už určite nikoho neprekvapí, že patrí k výhodným variantom bývania, preto sa tieto domy tešia stúpajúcej popularite. Ak raz vyskúšate nízkoenergetický dom, istotne si získa aj Vašu priazeň!

V myšlienke postaviť si nízkoenergetický dom Vás nepochybne povzbudí fakt, že vstupná investícia do výstavby je v porovnaní s klasickým domom o 10% až 15 % nižšia. Takže hneď na úvod Vás čaká výborná informácia! Doba návratnosti financií sa spravidla pohybuje v rozmedzí 8 až 12 rokov.  Povzbudzujúca je aj spotreba energií nízkoenergetického domu, ktorá predstavuje maximálne 50kWh/m2 za rok! No nie je to super? A všetky tieto benefity nízkoenergetických domov si môžete užívať aj Vy!

To však nie je všetko!  Ročná úspora, ktorú môžete výstavbou nízkoenergetického domu dosiahnuť, môže vystúpiť až do výšky 60% ročných nákladov. Tento podiel úspory určite nie je zanedbateľný. Výrazne nižšie náklady pocítite predovšetkým v nákladoch na vytápanie nízkoenergetického domu. Nízkoenergetický dom je jedinečný aj v tom, že zamedzuje a znižuje tepelné straty. S nízkoenergetickým domom si tiež zabezpečíte zníženie doby vytápania Vášho domu.

Nízkoenergetický dom Vám poskytuje vysoký komfort bývania. Vám a Vašim deťom zabezpečí zdravú klímu a čerstvý vzduch bez vetrania a prievanu, bez pliesní a alergénov! Výbornú kvalitu vzduchu máte v dome okamžite po ukončení výstavby!

Stavba nízkoenergetického domu predstavuje približne 4 až 6 mesiacov, takže na všetky tieto výhody nebudete musieť čakať príliš dlho, pretože aj časová nenáročnosť je jedným z mnohých benefitov, ktoré Vám nízkoenergetický dom ponúka!

Nepremýšľajte príliš dlho a využite neprehliadnuteľné výhody nízkoenergetických domov! Poskytnú Vám šťastný a pokojný rodinný život v zdravom prostredí bez toho, aby ste do ich prevádzky museli investovať vysoké sumy peňazí.

Investujte Vaše peniaze do tých správnych nehnuteľností!

 

Najlepšie zateplenie domu

Môžeme si všimnúť, že v súčasnosti sa zateplenie domov stáva čoraz populárnejším javom. Zateplenie predstavuje jeden z najčastejších stavebných zásahov, ktorý väčšina z nás realizuje predovšetkým s cieľom znížiť energetické nároky budovy. Hlavným cieľom je nepochybne finančná úspora na vykurovaní.

Okrem toho, že Vám zateplenie domu poskytne finančnú úsporu na vykurovaní, zabezpečí Vám tiež zníženie nákladov na klimatizovanie v letnom období. Zateplenie domu zlepšuje tiež zvukovoizolačné vlastnosti múrov a chráni nosnú konštrukciu pred premŕzaním a vonkajšími poveternostnými vplyvmi.

Zateplenie domu pomáha s odstránením stavebných porúch, ako napríklad tepelné mosty, praskliny v omietke alebo zatekanie. Vizuálne sa zateplenie domu prejavuje predovšetkým v okamžitom zlepšení vzhľadu Vášho domu. V súčasnosti si môžete vybrať akékoľvek vzory zateplenia domu a v rôznom farebnom prevedení.

Rozlišujú sa dva typy zatepľovania domov. Môžeme hovoriť o odvetranom a kontaktnom zatepľovacom systéme. Z hľadiska účinnosti sa tieto dva systémy považujú za najefektívnejšie.

Predtým, než sa pustíme do zatepľovania domu je potrebné skontrolovať stav vybranej budovy. Mali by sme sa zamerať na stav a prípadné poruchy nosných konštrukcií, ktoré sa prejavujú tvorbou viditeľných prasklín a trhlín na stenách, vypadávaním a drobením stavebného materiálu alebo tiež poruchami vodorovnej a zvislej hydroizolácie.

Po odstránení všetkých prípadných porúch a ich príčin sa môže pristúpiť k samotnému zatepľovaniu domu. Podklad pri zatepľovaní  musí mať dostatočnú súdržnosť, rovinnosť by mala mať odchýlku maximálne 100 mm na dĺžke 1 m. Podklad nesmie byť mastný, nemôže na ňom byť prach, pleseň, akékoľvek výstupky, riasy  alebo rôzne iné príznaky biologického napadnutia.

Neverte poverám, že hrubú stenu nie je treba zatepľovať, že veľa polystyrénu spôsobuje vlhkosť a dom nedýcha. Neverte, keď Vám budú tvrdiť, že je jedno či zatepľujete zvonka, či zvnútra, neverte ani tvrdeniam o zázračných tepelno-izolačných zariadeniach. Vyskúšajte a posúďte sami!

Využite benefity, ktoré môžete získať zateplením domu a užívajte si ich v tepelnom pohodlí Vášho domova!

Euria, najlepšie cloudové služby

Cloudové služby sa stávajú čoraz populárnejším trendom a to vďaka svojej zvyšujúcej sa dostupnosti. V mnohých prípadoch zjednodušujú náš život. V súčasnosti sa oveľa častejšie integrujú do operačných systémov počítačov, tabletov alebo smartfónov. Pojem „cloud“ sa začal používať predovšetkým v posledných rokoch, a to v súvislosti s ukladaním dát, dokumentov alebo tiež v súvislosti so vzdialeným prístupom k výpočtovému výkonu. Cloud je tiež známy pod pojmami cloud computing alebo cloud hosting.

Pod pojmom cloudová služba sa skrýva aplikácia, služba alebo program, ktorý nepracuje lokálne na počítači, ale sú založené na pomyselnom „cloude“. Cloud predstavuje sieť počítačov alebo serverov, ktoré sa nachádzajú a sú umiestnené v nejakom kyberpriestore. Termín cloud preto môžeme vnímať aj ako synonymum pre slovo internet.

Zákazníci využívajú jednoduché klientske aplikácie, alebo pracujú priamo v prostredí ktoréhokoľvek internetového prehliadača.

Cloudové služby samy o sebe nie sú žiadnou ohromujúcou novinkou. S niektorými cloudovými službami sa stretávame už niekoľko rokov. Medzi takéto cloudové služby patrí predovšetkým e-mailová služba, ale tiež populárne sociálne siete. Tieto služby nemáme uložené v počítači, takisto sa nachádzajú „niekde“ na internete a my sa k nim pripájame len prostredníctvom prihlasovacích údajov buď prostredníctvom internetu, alebo mobilného telefónu.

Cloudové služby sa v súčasnosti objavujú a rozširujú prostredníctvom cloudových úložísk a cez cloudové aplikácie. Rozlišujeme napríklad IAAS – infraštruktúra ako služba, PAAS – platforma ako služba alebo SAAS – softvér ako služba.

Medzi základné benefity cloudových služieb zaraďujeme škálovitosť, čo predstavuje neobmedzený dátový priestor alebo výpočtový výkon. Výhodou je tiež neustály prístup z akéhokoľvek miesta, kde má užívateľ prístup na internet. Cloud ponúka flexibilitu a zníženie IT nákladov, pretože aplikácie nemusia byť nainštalované na vlastných zariadeniach. Nachádzajú sa na externom serveri.

Medzi významné cloudové služby zaraďujeme Google Drive, SugarSync, SkyDrive, Gmail.com alebo Outlook.com. a mnoho iných. Gmail a Outlook momentálne patria medzi najobľúbenejšie e-mailové webové služby. Pomáhajú Vám, veľmi jednoducho, stiahnuť všetky Vaše e-maily do počítača.

Neváhajte a využívajte širokú škálu možností, ktorú Vám cloudové služby ponúkajú!

Cloud služby

Cloud computing je často diskutovanou témou, zatiaľ však iba v rámci IT obce a jej odborníkov. Pre samotného užívateľa sú cloudové služby a ich infraštruktúra skrytá, pristupuje k „mračnu“ iba ako k celku. V dobe virtualizácie však prišlo k prelomu, kedy niekoľko operačných systémov možno spustiť súbežne a izolovane na jednom fyzickom serveri a vytvoriť ilúziu, že tam beží sám. To vo virtualizovanom prostredí môžeme dokázať, čo má za následok širšie využití hardvéru. Cloud computing je aj modelom vývoja a používania počítačových technológií. Chápeme ho ako poskytovateľa služieb a programu uloženom na serveri na Internete a bežný užívateľ má možnosť k nim pristupovať pomocou prehliadača a používať danú aplikáciu z hocijakého miesta. Ak je služba platená, užívateľ platí za softvér a jeho použitie. Ponuka je široká – od kancelárskych aplikácií až po po-operačné systémy ako je iCloud alebo eyeOS. Cloud computing rozdeľujeme na dve oblasti – cloud computing môžeme poskytovať, alebo sú to služby, ktoré sú poskytované. Zamerajme sa na druhú spomínanú možnosť, teda na služby, ktoré sú poskytované. Tieto služby sú obvykle softvéry či hardvéry, alebo jej kombinácie. Na jednotlivých modeloch si spomenieme tie najznámejšie, ktoré našli uplatnenie na trhu. IaaS – infraštruktúra ako služba. Príkladom je Amazon Simple Storage Services. Služba Amazon 3S prišla na európsky trh v roku 2007, o rok neskôr ako v domovskej USA. Je službou Amazonu Web services a je vlastne online úložiskom súborov na požiadanie. Amazon deklaruje, že používateľ platí len za miesto, ktoré svojimi súbormi skutočne zaberá, môže ho používať samostatne alebo s inými službami. Paas- platforma ako služba. Ako príklad by sme uviedli Microsoft Azure. Služba vytvorená globálnou spoločnosťou Microsoft slúži na budovanie, implementáciu a správu aplikácií či služieb prostredníctvom celosvetovej siete Microsoft. Podporuje nie len PaaS, ale aj IaaS a podporuje rôzne programovacie jazyky, nástroje a rámce. Spustený bol vo februári 2010, do roku 2014 sa však volal Windows Azure. SaaS – sofvér ako služba. Príkladom je Google Apps. Google aplikácia pre webový prehliadač Google Chrome umožňuje vytvárať dokumenty, upravovať fotky, počúvať hudbu a iné. Výhodou aplikácií je, že ich používate priamo v prehliadači a nie ako samostatné jednotky.

Podla čoho si vyberám hodinky?

Táto otázka by mohla skôr znieť, že podľa čoho by som si vyberal, keby som si vyberal hodinky. Hodinky sú pre mňa jedinečným elementom. Vyjadrujú vkus, status a mnoho iných indikácií o ich nositeľovi. A pokiaľ sa do hodiniek rozumieme trošku viac, odhalia aj mnoho iných stránok ľudského indivídua, ako napríklad nakladáme so svojím vlastníctvom, či pravidelne hodinky berieme do hodinárstva na prehliadku, či je všetko ako má byť, alebo sú ponechané na pospas zubu času a svojmu osudu. Ideálne hodinky sú podla mňa nie príliš veľké, teda s priemerom nie väčším ako 30 mm, nie hrubé, aby sa pohodlne dali nosiť aj pod úzkou košeľou. Pokaľ by som si mal vybrať, ďalšie hodinky by som si kúpil naťahovacie s rezervou okolo 72 hodín, čo bohate stačí so  samo-naťahovacím mechanizmom. Tieto, ako aj mnohé iné parametre spĺňajú pánske hodinky casio, ktoré sú hádam najviac kupované a vyhľadávané zo všetkých.

Úradný Preklad

     Naša prekladateľská agentúra sa zameriava na neúradný preklad. Pre našich klientov poskytujeme tieto služby už piaty rok. Každý preklad je špecifický, preto rozdeľujeme texty jednotlivým prekladateľom tak, aby boli v súlade s ich odborným zameraním.
Prekladateľské agentúry využívajú často prekladateľský software. My zatiaľ prekladáme tradičným štýlom. Každý preklad prejde 4 očami, teda kontrolou iného prekladateľa. Najčastejšie majú ľudia záujem o preklad zmlúv a textu na web stránku. Kvalitný preklad môže spraviť len človek s bohatými skúsenosťami s prekladaním. Nestačí mať vyštudované prekladateľstvo a tlmočníctvo na univerzite.

preklad

Mnohí ľudia si myslia, že ak strávili pol roka v zahraničí, môžu plnohodnotne prekladať. Mnohé prekladateľské agentúry zamestnávajú takýchto prekladateľov a využívajú skutočnosť, že klient nevie posúdiť kvalitu prekladu. Preklad 1 normostrany zaberie často až 2 hodiny času.

Prekladateľ musí hľadať mnohé slová v slovníku. Musí pochopiť problematiku textu, ktorý prekladá. Ponúkame preklad textu zo všetky svetových jazykov. Najväčší záujem je o preklad z angličtiny. Dá sa predpokladať, že o 10 rokov bude o prekladateľské služby menší záujem ako v súčasnosti.
Väčšina ľudí už bude ovládať jazyky a prekladače budú tiež na vyššej úrovni. Preklad bežného textu si teda spraví každý sám a na agentúru sa obráti len v prípade záujmu o úradný preklad. Možno sa zvýši dopyt po prekladoch z čínskeho jazyka. Ak klient potrebuje niečo preložiť, pošle nám text mailom. My mu na základe počtu normostrán spravíme cenovú ponuku a ak ju akceptuje, začneme na preklade pracovať. Zatiaľ sme nemali žiadneho klienta, ktorý by bol s prekladom nespokojný. Najviac prekladateľov je schopných preložiť 5 normostrán denne.

Takú normu majú aj prekladatelia vo významných európskych inštitúciách. Ak by spravil niektorý náš prekladateľ nekvalitný preklad, ihneď by sme ho prepustili.
Nesieme totiž zodpovednosť za kvalitu prekladu. Spraviť kvalitný preklad je o veľa ťažšie ako si bežní ľudia myslia. Preto odporúčame využiť prekladateľské služby renomovanej agentúry.

CRM systém od Eurie je najlepší systém

Skratka CRM systémy pochádza z pôvodného Customer Relationship Management.  CRM sú teda systémy, ktoré slúžia na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Spokojnosť zákazníka je pre každú spoločnosť rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje jej úspešnosť. Práve preto tento crm system zohráva vo fungovaní a existencii jednotlivých firiem veľmi dôležitú úlohu. Každá spoločnosť by mala svojim zákazníkom venovať dostatok času a aplikovať individuálny prístup k svojim klientom. V praxi je to však veľmi náročné. Manažment zákazníckych vzťahov často predstavuje zdĺhavé vyhľadávanie poznámok a dokumentov zo schôdzok a dôležitých informácií o zákazníkoch. Takýto postup je, samozrejme, neefektívny a predovšetkým zbytočný, keďže v súčasnosti už existujú softwérové riešenia, ktoré pomôžu firmám zefektívniť prácu so zákazníkmi a ušetriť ich čas. Práve tieto zlepšovacie riešenia sa označujú pojmom CRM systémy alebo inak tiež zákaznícke systémy. Aj keď už v súčasnosti nepredstavujú horúcu novinku, v poslednej dobe záujem o tieto CRM systémy stúpa. Firmy a rôzne spoločnosti pochopili, že je oveľa jednoduchšie si zákazníka udržať ako si stále získavať nového. Pri vysokom čísle zákazníkov je však nemožné zabezpečiť klientom osobný prístup a vynikajúcu úroveň služieb. Je nemožné poznať priania, potreby a preferencie každého z nich. Pre takéto situácie boli vytvorené CRM systémy, ktoré pri správnej aplikácii umožňujú firmám porozumieť  veľkému množstvu individuálnych zákazníkov a prispôsobiť ponuku ich potrebám a prianiam. Pomocou CRM informačných systémov majú manažéri predajných oddelení možnosť sledovať efektivitu práce jednotlivých pracovníkov. Môžu tiež sledovať  problémy, ktoré vnímajú ich zákazníci. CRM systém umožňuje tiež vytváranie unifikovaných postupov predaja pre začínajúcich predajcov, čím sa urýchľuje ich zapracovanie sa. A čo vy? Rozumiete svojim zákazníkom…?Dajte im viac!

Euria, jednoduchý crm systém pre Vašu firmu

Nemáte čas a zháňate účinný spôsob ako riadiť svoj obchodný tím? Obráťte svoju pozornosť na novú aplikáciu od eurie, ktorá Vám poskytne jednoduchý, prehľadný ale najmä efektívny spôsob riadenia tímu. Crm systém je nastavený podľa toho, akú pozíciu v obchodnom tíme zastávate. Ste Manažér? Obchodník? Asistent? Ak áno, aj pre Vás osobne je prispôsobená aplikácia od eurie na riadenie svojho tímu. Manažér pomocou aplikácie riadi výkonnosť obchodného tímu. Ako v každom dobrom obchodnom CMR systéme, má prehľad o všetkých obchodných aktivitách v reálnom čase. Obchodník pracuje iba s vlastným portfóliom na základe ktorého plánuje a vykonáva obchodné aktivity. Všetky informácie, poznámky alebo dokumenty patriace k jednotlivým klientov sú mu vždy k dispozícií a má tiež prehľad plnenia obchodného plánu. Asistent v eurií zabezpečuje pre-sales pre obchodný tím. Má vlastný kalendár, kde môže plánovať aktivity a pomáha nastavovať parametre výkonnosti tímu. Neváhajte a uľahčite si život s novou aplikáciou na riadenie obchodného tímu od eurie.

Poraďte si s eko odpadom rýchlo a bez zbytočnej námahy

Ak používate štiepkovače, drviče  a štiepačky dreva od firmy Mavet, práca s drevom nemôže byť jednoduchšia! Spoločnosť Mavet poskytuje tie najkvalitnejšie stroje na prácu s eko odpadom. U tejto spoločnosti nájdete známe značky ako BOXER (mininakladače), GreenMech (štiepkovače), Osborne-Broomate (zametače, brúsne kotúče), či AMR (štiepačky dreva, píly, skracovačky). Okrem predaja poskytuje firma Mavet aj servis a ďalšie služby pre Vašu maximálnu spokojnosť.

Štiepkovače, drviče a štiepačky eko odpadu

Tie najlepšie Štiepkovače, drviče a štiepačky dreva nájdete u spoločnosti Mavet, ktorá má vybudovanú výbornú povesť v spracovávaní eko odpadu. U Mavet nájdete najmä stroje GreenMatch, ktoré sú prispôsobené a špeciálne navrhnuté na spracovávanie eko odpadu. Vysoký výkon a nízka hlučnosť zaručená. Zariadenia sa vyrábajú pre Vašu spokojnosť a ľahší život.