Online marketing- cesta ako sa zviditeľniť

Dlhodobo sa snažíte presadiť na internete a nedarí sa Vám ako ste očakávali? Chceli by ste Vašu webovú stránku dostať na prvé tri miesta v internetových vyhľadávačoch? Ak áno, ak aj Vy patríte k tým, ktorí sa rozhodli prekonať konkurenciu a získať si vyšší počet odberateľov, sme tu pre Vás!

Máte možnosť vyskúšať online marketing, ktorý využíva internetový prehliadač práve preto, aby Vaši odberatelia mali možnosť  dozvedieť sa čo najviac o Vašich webových stránkach. Preto je v tomto prípade dôležité osloviť nielen zákazníka, ale tiež vyhľadávač, ktorý posunie Vašu stránku na popredné miesta.  Online marketing, alebo tiež webový marketing, i-marketing, e-marketing sa od bežnej reklamy líši predovšetkým spôsobom šírenia jednotlivých informácií. Online marketing sa opiera hlavne o internetové vyhľadávače, kým v klasickom koncepte marketingu slúži na sprostredkovanie informácií reklama. Prioritou online marketingu je slúžiť ako efektívne marketingové riešenie s jasne definovaným cieľom, a to získať nových zákazníkov prostredníctvom internetu, a teda zvýšiť zisk.

Spôsobov ako online marketing realizovať je hneď niekoľko. Okrem využívania sociálnych sietí a newslettera je ho tiež možné realizovať cez rôzne súťaže, starostlivosť o už existujúcu klientelu, cez ponúkanie rôznych výhodných bonusov. Jednou z foriem je aj SEO optimalizácia.

SEO optimalizácia predstavuje dlhodobý proces, ktorého výsledky môžeme očakávať približne po mesačnej vytrvalej a kvalitne vykonanej práci.  Úspešnosť či neúspešnosť priebehu SEO optimalizácie ovplyvňuje kvalita názvu web stránky, meta riadky, teda popis, kľúčové slová. Je veľmi dôležité správne použitie vybraných kľúčových slov na webovej stránke, tiež kód stránky, architektúra jej stavby a obsahu. SEO optimalizácia je ovplyvňovaná textovými odkazmi, ich popularitou alebo popularitou obrázkových odkazov. Na škodu určite nebude dbať na rozmanitosť odkazových zdrojov.

Toto všetko Vám pomôže posunúť Vašu webovú stránku v internetových prehliadačoch o niekoľko miest vyššie.

Nie málo dôležitým benefitom SEO optimalizácie je fakt, že z dlhodobého hľadiska predstavuje menej nákladnú a niekoľkokrát trvácnejšiu formu reklamy ako tú, ktorú poznáte!

Ak sa snažíte presadiť webovú stránku, ak chcete prekonať konkurenciu a obsadiť lukratívne miesta internetových prehliadačov, potom neváhajte a využite možnosti, ktoré Vám online marketing a SEO optimalizácia ponúkajú! Lebo len týmto smerom vedie cesta k úspechu.

Vysokozdvižné vozíky

Čelné vysokozdvižné vozíky

Vo všeobecnosti vysokozdvižné vozíky sú mobilný stroj, ktorý je používaný na presun alebo pohybovanie s materiálom po sklade alebo pracovisku. Je to veľmi nápomocný stroj, ktorý výrazne šetrí čas a náklady na prevádzku a presun materiálov a tovarov v rámci skladu.

Vysokozdvižné vozíky sa dajú rozčleniť na troj a štvor kolesové vozíky. V prípade Toyota sa používajú najmä elektronické motory. Tieto vozíky nájdu široké uplatnenie pri halových prácach v sklade alebo aj pri vykladaní a nakladaní tovaru.

Elektronické vozíky tohto radu ponúkajú možnosti  zmeny výkonu a to na 24 V, 48 V, 80 V a nosnosti v rozpätí 1 až 8,5 tony. Všetky modely majú motory AC a sú vybavené štandardným systémom SAS, ktorý výrazne znižuje prevádzkové náklady pri pohybe a manipulácií nákladu. Elektrický motor, ktorými sú vozíky vybavené má veľmi citlivú a presnú pohyblivosť čo je v danej oblasti obrovskou výhodou.

Jednoduché manévrovanie v stiesnenom priestore

Je jedným z prvých predpokladov praktických vysokozdvižných vozíkov. Vozíky sú navrhnuté tak, aby sa dokázali pohybovať v stiesnenom priestore čo najobratnejšie. Tým sa zvyšuje množstvo využiteľného priestoru pre skladové zásoby. Vozíky majú taktiež nízke nastupovanie so je veľmi pohodlné pre šoférov.

Bezpečnosť vysokozdvižných vozíkov

Ponuka kabín je rôzna, každá z nich je predurčená na rozdielne prostredie a zaobchádzanie. Všetky modely sú pre maximálnu bezpečnosť vybavené systémom aktívnej stability SAS Toyota a výkonnými motormi AC. Tieto stroje majú veľmi jednoduchý prístup k batérií a je veľkým plusom v prípade kde je menej vysokozdvižných vozíkov a je potrebné batériu iba vymeniť a „fungovať ďalej“.

Technické doplnky

Modely zvyčajne majú zabudovanú aktívnu kontrolu zdvíhacieho zariadenia a synchronizátor riadenie s obmedzením rýchlosti v zákrutách čo zabezpečuje väčšiu bezpečnosť pri preprave materiálov v rámci skladu.

 Čelné vysokozdvižné vozíky

Vyrábajú sa aj v prevedení so spaľovacím motorom. Tieto motory poháňa motor na LPG alebo diesel. Sú vhodné na manipulovanie s ľahkým, stredným aj ťažkým materiálom. Taktiež sú vybavené unikátnym motorom SAS, ktorý výrazne znižuje náklady na prevádzku stroja a taktiež zvyšuje veľmi bezpečnosť a komfort pri riadení stroja. Svojim motorovým vybavením sú omnoho odolnejšie v vhodnejšie do vonkajšieho prostredia.

Veľkou výhodou ich motorového prevedenia je aj ten fakt, že elektrické motory po vybití sa musia dobýjať. Pri motorových stačí doplniť diezel alebo LPG do nádrže a stroj je schopný pokračovať vo svojej činnosti. Avšak zas pohonné látky sú drahšie ako elektrina.

Tieto motory sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a veľmi dlhou životnosťou. To je z jednoduchého dôvodu a to kvôli tomu, že pohyb týchto vysokozdvižných vozíkov zabezpečujú nízke otáčky, ktoré však dokážu poskytnúť vysoký výkon.

Ako na cudzí jazyk?

Ciest ako sa naučiť cudzí jazyk je neúrekom. Či uprednostňujete výučbu z pohodlia domova, cenovo výhodnú variantu, alebo kvalitu výučby, to ostáva na Vás. My Vám ale prinášame pár typov, ako na to.

1. CESTA DO ZAHRANIČIA

Najvhodnejšia, aj keď nie vždy najdostupnejšia z možností. Je známe, že človek sa priamo v prostredí dokáže naučiť cudzí jazyk rýchlejšie a ľahšie ako kdekoľvek inde.

2. JAZYKOVÝ KURZ

Výhodou je, že nemusíte cestovať nikam do zahraničia a aj napriek tomu sa dokážete naučiť jazyk pomerne kvalitne a veľakrát priamo od cudzinca z danej krajiny. Hodiny si viete nakombinovať do vášho voľného času, treba však počítať so sumou okolo 5 € za hodinu.

3. SAMOVÝUČBA

Umožňuje učiť sa jazyk kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek dlho. V súčastnosti je na trhu mnoho možností samovýučby ako napríklad audioknihy, knihy pre samoukov (napr. angličtina pre začiatočníkov, základy nemčiny, a pod.), CD s výučbou slovnej zásoby a iné.

4. FILM, HUDBA

Cenovo najpriaznivejšia, veľmi obľúbená z ciest. Dá sa povedať, že ide o učenie hravou formou. Je dobré pozerať napr. film s titulkami v cudzom jazyku, alebo naopak film v cudzom jazyku so slovenskými/českými titulkami.

Nízkoenergetické domy, reálny sen

V dnešnej dobe predstavujú rodinné domy hit, ktorý vedie ľudí k predaju bytu a posúva ich k rozhodnutiu postaviť si rodinný dom. Trendom však nie je výstavba klasických murovaných domov. V súčasnosti majú prednosť nízkoenergetické domy, ktorých výstavba je v porovnaní s klasickým domom lacnejšia a rýchlejšia.  Nízkoenergetický dom Vám ponúka  nízku spotrebu tepla na vytápanie, s ktorou prichádzajú výhody v podobe  úspory na nákladoch na energie.  V časoch, keď sa snažíme usporiť v akejkoľvek životnej situácii, je tento benefit nízkoenergetických domov naozaj nesporný!

Vaša úspora v nízkoenergetickom dome môže dosahovať až 60% Vašich ročných nákladov na vytápanie.  Investícia do výstavby nízkoenergetického domu je investíciou návratnou v čase niekoľkých rokov. Táto doba návratnosti sa bude úmerne znižovať  v závislosti od stále rastúcich cien energií.

Nízkoenergetický dom je teda úsporný dom, ktorý využíva pasívne izolácie, ako izolačný materiál na vonkajších stenách, základoch, streche, prípadne v medzistennom priestore, okná a dvere majú vyššiu mieru tesnosti . To všetko posúva túto hranicu pod 50 kWh/ m2 ročne.

Novodobé trendy v smerovaní spoločnosti sú spojené s neustále rastúcimi nákladmi na energiu. Ustrážiť si jej rozumnú spotrebu je prioritou mnohých obyvateľov nielen rodinných domov. Potreba šetrenia energie naberá neustále na vážnosti a s jej rastúcou spotrebou sa dostávajú čoraz častejšie do povedomia práve energeticky úsporné stavby.

Tým, že nízkoenergetické domy predstavujú menšiu spotrebu paliva a energie, predstavujú tiež prínos pre životné prostredie, v podobe nižšieho množstva emisií. Vďaka nízkoenergetickým domom ste menej závislí od rastu cien energií . Zabezpečíte si kratšiu vykurovaciu dobu a vyššiu tepelnú pohodu. Výstavbou nízkoenergetického domu získate vyššiu životnosť vykurovacej sústavy a menej práce s obsluhou vykurovania.

Požiadavku nízkoenergetického štandardu dosiahnete tiež využívaním slnečnej energie, vhodným osadením domu na stavebnej parcele. Minimalizáciou tepelných mostov, teda minimalizáciou tých miest v obvodovom plášti, ktorými by mohlo unikať viac tepla. Ale aj správne navrhnutým vykurovaním a odvetrávaním nízkoenergetického domu.

Znížte svoje náklady, vytvorte si tepelnú pohodu vo Vašom dome snov a žite v zdravom prostredí bez plesní a alergénov!

EDB online databáza firiem

Ak by ste niekedy potrebovali nájsť firmu či spoločnosť, ktorá môže splniť vaše požiadavky ohľadom čokoľvek, iste by ste zašli na internet a niečo vo vyhľadávači našli. Poprípade by ste sa spýtali známych, či vám niekoho nevedia odporučiť. Existuje však register firiem fungujúca online, kde nájdete všetko o tej ktorej firme, ktorú hľadáte.

V online databáze EDB nájdete všetko – kontaktné údaje, informácie o manažmente, činnosti, obchodných značkách. Dohľadať tu môžete pri vami preferovanej firme ich ekonomické výsledky, aké certifikáty má či dokonca aké služby či produkty ponúka. Pri rozhodovaní vám určite napomôžu aj referencie, ktoré im zákazníci nechávajú.

Nie je to však služba iba potenciálnym zákazníkom. Ide predovšetkým o prezentáciu firmy navonok. Poskytnutím a aktualizovaním informácií o sebe či o svojej firme dávame navonok svetu vedieť že sme tu a sme ochotní naplniť do bodky to, o čom hovoríme vo svojej prezentácii. Na trhu zaplnenom firmami, či už v rôznych odvetviach alebo v tom „našom“, je dobré poznať konkurenciu a odlišovať sa, byť iný. Ak robím veci lepšie, som pre zákazníka väčším lákadlom.

História EDB je bohatá. Nedá sa povedať, že je na trhu nová. Založená bola v roku 1990, registrovaná bola o rok neskôr. Medzi jej najväčšie úspechy patrí vydanie prvého komerčného CR-rom v Československu. Obsahoval dáta z Registra organizácií Federálneho štatistického úradu. Po vzniku samostného štátu vznikla aj samostná spoločnosť v Sr a to EDB – Dataservis Slovakia s.r.o. Spoločnosť sa stala konzultantom systému pre vyhľadávanie obchodných a výrobných partnerov (konzultant pre spoluprácu Európskej databanky a EK).

Tesne pred rokom 2000 vznikla Európska databanka s.r.o, ktorá o rok neskôr oslavovala dekadu pôsobenia na slovenskom trhu. Do spolupráce so spoločnosťou vstupuje Česká republika, spoločnosť Creditinfo Group až z Islandu. Spustil sa tiež nový internetový modul EDB Euro, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom pracovať s databázami európskych krajín.

V roku 2007 priniesol spustenie portálu B2B, no nemenej významná bola aj spolupráca s predajcom GPS navigácií v Sr, firmou Conan s.r.o. O rok neskôr sa vytvoril nový modul EURODATA, ktorý obsahoval 2 milióny firemných profilov z viacerých krajín Európy. V roku 2011 mení spoločnosť vlastníka, stáva sa nám Bisnode AB, ktorý zamestnáva viac ako tri tisícky zamestnancov vo viacerých krajinách Európy a na trhu pôsobí viac ako 15 rokov. Pred necelými 4 rokmi začala firma s predajom WLW. Je to profesionálny vyhľadávač výrobkov a služieb, k ďašlím CD-romom pribudlo aj DVD s kompletnou databázou firiem na Slovensku.

EDB Online databáza poskytuje online služby ale aj služby na mieru. Medzi online služby patrí Internetová prezentácia, Marketingové informácie, či Over partnera (platená služba, kedy majiteľ firmy môže overiť prípadných obchodných partnerov pred tým, ako s nim uzavrie obchod). Služby na mieru poskytujú možnosť nahliadnuť do Špecializovaných databáz alebo spraviť úzky výber z databázy, keď potrebujete iba špecifický okruh firiem či spoločností.

Daňové raje? Companies Solutions vie ako na to!

Krajiny, ktoré poskytujú nulové, prípadne minimálne zdanenie príjmov, ktoré nepožadujú vedenie účtovníctva firmy a poskytujú anonymitu  ich majiteľom poznáme pod označením daňové raje. Práve tieto krajiny sú útechou pre podnikateľov v čase stále sa meniacej legislatívy a zhoršujúceho sa podnikateľského prostredia. Pre založenie firmy, spoločnosti v daňových rajoch sa mnoho podnikateľov rozhodne kvôli možnosti vyhnúť sa vysokému odvodovému a daňovému zaťaženiu.

Spoločnosti zakladané v daňových rajoch sa delia na onshore spoločnosti a offshore spoločnosti. Onshore spoločnosť, je spoločnosťou rezidentnou v krajine so štandardným zdanením. Offshore spoločnosť  je spoločnosťou založenou ako keby spoločnosť s ručením obmedzeným, takže jej majiteľmi budú dve osoby s bydliskom mimo krajiny konkrétneho daňového raja, v ktorom bola založená.

Keďže na Slovensku bol prijatý zákon, ktorý spoločnostiam zakazuje mať listinné akcie na doručiteľa a teda zakazuje anonymitu majiteľa, mnohí podnikatelia zakladajú spoločnosti v daňových rajoch predovšetkým pre získanie anonymity a ochrany majetku.

Výhodou založenia spoločnosti v daňových rajoch je tiež časová nenáročnosť procesu.

Proces založenia spoločnosti v daňovom raji je neporovnateľne jednoduchší ako u nás a administratívne nenáročný. Spoločnosť v krajinách prezývaných daňové raje sa dá založiť v priebehu približne dvoch dní,“ vysvetľuje Viktor Hába zo spoločnosti Akont.

V súčasnosti odchádza do krajín daňových rajov čoraz viac slovenských spoločností. V roku 2012 bolo v daňových rajoch založených viac ako 3600 spoločností slovenských majiteľov.  Najviac slovenských majiteľov firiem sídli v Holandsku , kde bolo založených 1114 firiem. Druhým v poradí je Cyprus, s počtom založených firiem 764 a Spojené štáty americké, kde sídli 774 spoločností.

Spoločnosť v daňovom raji môžete založiť klasickým spôsobom , kedy je klient v dokumentoch vedený ako riaditeľ a majiteľ spoločnosti alebo spôsobom full nominee založenie. Pre zvýšenie anonymity je v tomto prípade v dokumentoch uvedený menovaný riaditeľ (nominee director) a menovaný akcionár (nominee shareholder).

Medzi daňovú špičku patrí, už spomínaný Cyprus, ktorý má veľmi priaznivú daňovú legislatívu, je členom EÚ a odvádza sa tu 10% z príjmu. Malta ponúka zaujímavé sadzby zrážkových daní vo svojich Zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Ku klasickými daňovými rajom sa zaradzujú predovšetkým Seychely, práve kvôli jednoduchosti založenia spoločnosti a riadenia a tiež kvôli vysokej diskrétnosti.

Rozšírte svoje podnikanie o daňový raj!

Zakladanie offshore spoločnosti od Companies Solutions

Offshore spoločnosti sú firmy založené v krajinách daňových rajov. Tieto offshore spoločnosti podnikajú v súlade s platnou legislatívou danej vybranej krajiny, v ktorej sídlia. Zakladanie offshore spolocnosti Vám prinesie rozličné práva, ale tiež povinnosti.

Offshore spoločnosti majú rôzne využitie. Sú zakladané buď ako firmy na bežné podnikanie, alebo za účelom vytvárania holdingových štruktúr. V tých krajinách, kde je možné offshore spoločnosť založiť, neexistuje verejná obdoba slovenského obchodného registra. Práve preto je identita reálneho vlastníka spoločnosti známa len miestnemu právnikovi, ktorý danú založenú spoločnosť registroval.

Je veľmi dôležité, aby ste si pred samotným založením offshore spoločnosti ujasnili s akým cieľom sa do toho púšťate. Na základe Vášho konečného rozhodnutia si potom vyberiete to najvhodnejšie riešenie.

V porovnaní so zakladaním s.r.o. na Slovensku je založenie offshore spoločnosti proces veľmi jednoduchý, až triviálny. Všetko sa dá vyriešiť a vybaviť online, bez akýchkoľvek osobných stretnutí, notárskych overení a pod.

Z     vyčajne celý proces založenia prebehne do siedmich dní, pri expresnom vybavení založenia offshore môžeme hovoriť o dvoch dňoch. Oficiálne dokumenty následne obdržíte do desiatich až štrnástich dní.

Pre založenie offshore spoločnosti si potrebujete pripraviť názov spoločnosti s dvoma náhradnými alternatívami názvu. Ďalej je potrebné meno vlastníka, v prípade viacerých majiteľov, mená vlastníkov a kópiu pasu. Zadávajú sa osobné údaje vlastníka alebo všetkých vlastníkov, ktoré sú dostupné len registračnému agentovi. Vyžaduje sa informácia o základnej výške imania a akcií. Na záver je potrebná informácia o tom, aký je účel Vašej offshore spoločnosti. Táto informácia však plní iba informatívnu funkciu.

Po úspešnom založení offshore spoločnosti sa môžete tešiť z benefitov ako anonymita vlastníctva, daňová optimalizácia, ochrana aktív, či minimum legislatívy.

Nevyhnutnosťou pri založení offshore spoločnosti je zavedenie bankového účtu. Na tento bankový účet budú prichádzať a odchádzať účty za faktúry. Založenie takéhoto účtu môže predstavovať zložitejší proces, na ktorý si bude potrebné počkať, a po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vydaná platobná karta.

Založiť offshore spoločnosť nie je žiadna veda! Staňte sa jej úspešným vlastníkom!

Nízkoenergetické domy, budúcnosť už teraz

Ak je Vaším cieľom bývať v kvalitnom dome a v pohodlí, no zároveň chcete, aby Vás to stálo čo najmenej peňazí, nízkoenergetické domy sú nepochybne super voľbou! V súčasnosti už určite nikoho neprekvapí, že patrí k výhodným variantom bývania, preto sa tieto domy tešia stúpajúcej popularite. Ak raz vyskúšate nízkoenergetický dom, istotne si získa aj Vašu priazeň!

V myšlienke postaviť si nízkoenergetický dom Vás nepochybne povzbudí fakt, že vstupná investícia do výstavby je v porovnaní s klasickým domom o 10% až 15 % nižšia. Takže hneď na úvod Vás čaká výborná informácia! Doba návratnosti financií sa spravidla pohybuje v rozmedzí 8 až 12 rokov.  Povzbudzujúca je aj spotreba energií nízkoenergetického domu, ktorá predstavuje maximálne 50kWh/m2 za rok! No nie je to super? A všetky tieto benefity nízkoenergetických domov si môžete užívať aj Vy!

To však nie je všetko!  Ročná úspora, ktorú môžete výstavbou nízkoenergetického domu dosiahnuť, môže vystúpiť až do výšky 60% ročných nákladov. Tento podiel úspory určite nie je zanedbateľný. Výrazne nižšie náklady pocítite predovšetkým v nákladoch na vytápanie nízkoenergetického domu. Nízkoenergetický dom je jedinečný aj v tom, že zamedzuje a znižuje tepelné straty. S nízkoenergetickým domom si tiež zabezpečíte zníženie doby vytápania Vášho domu.

Nízkoenergetický dom Vám poskytuje vysoký komfort bývania. Vám a Vašim deťom zabezpečí zdravú klímu a čerstvý vzduch bez vetrania a prievanu, bez pliesní a alergénov! Výbornú kvalitu vzduchu máte v dome okamžite po ukončení výstavby!

Stavba nízkoenergetického domu predstavuje približne 4 až 6 mesiacov, takže na všetky tieto výhody nebudete musieť čakať príliš dlho, pretože aj časová nenáročnosť je jedným z mnohých benefitov, ktoré Vám nízkoenergetický dom ponúka!

Nepremýšľajte príliš dlho a využite neprehliadnuteľné výhody nízkoenergetických domov! Poskytnú Vám šťastný a pokojný rodinný život v zdravom prostredí bez toho, aby ste do ich prevádzky museli investovať vysoké sumy peňazí.

Investujte Vaše peniaze do tých správnych nehnuteľností!

 

Najlepšie zateplenie domu

Môžeme si všimnúť, že v súčasnosti sa zateplenie domov stáva čoraz populárnejším javom. Zateplenie predstavuje jeden z najčastejších stavebných zásahov, ktorý väčšina z nás realizuje predovšetkým s cieľom znížiť energetické nároky budovy. Hlavným cieľom je nepochybne finančná úspora na vykurovaní.

Okrem toho, že Vám zateplenie domu poskytne finančnú úsporu na vykurovaní, zabezpečí Vám tiež zníženie nákladov na klimatizovanie v letnom období. Zateplenie domu zlepšuje tiež zvukovoizolačné vlastnosti múrov a chráni nosnú konštrukciu pred premŕzaním a vonkajšími poveternostnými vplyvmi.

Zateplenie domu pomáha s odstránením stavebných porúch, ako napríklad tepelné mosty, praskliny v omietke alebo zatekanie. Vizuálne sa zateplenie domu prejavuje predovšetkým v okamžitom zlepšení vzhľadu Vášho domu. V súčasnosti si môžete vybrať akékoľvek vzory zateplenia domu a v rôznom farebnom prevedení.

Rozlišujú sa dva typy zatepľovania domov. Môžeme hovoriť o odvetranom a kontaktnom zatepľovacom systéme. Z hľadiska účinnosti sa tieto dva systémy považujú za najefektívnejšie.

Predtým, než sa pustíme do zatepľovania domu je potrebné skontrolovať stav vybranej budovy. Mali by sme sa zamerať na stav a prípadné poruchy nosných konštrukcií, ktoré sa prejavujú tvorbou viditeľných prasklín a trhlín na stenách, vypadávaním a drobením stavebného materiálu alebo tiež poruchami vodorovnej a zvislej hydroizolácie.

Po odstránení všetkých prípadných porúch a ich príčin sa môže pristúpiť k samotnému zatepľovaniu domu. Podklad pri zatepľovaní  musí mať dostatočnú súdržnosť, rovinnosť by mala mať odchýlku maximálne 100 mm na dĺžke 1 m. Podklad nesmie byť mastný, nemôže na ňom byť prach, pleseň, akékoľvek výstupky, riasy  alebo rôzne iné príznaky biologického napadnutia.

Neverte poverám, že hrubú stenu nie je treba zatepľovať, že veľa polystyrénu spôsobuje vlhkosť a dom nedýcha. Neverte, keď Vám budú tvrdiť, že je jedno či zatepľujete zvonka, či zvnútra, neverte ani tvrdeniam o zázračných tepelno-izolačných zariadeniach. Vyskúšajte a posúďte sami!

Využite benefity, ktoré môžete získať zateplením domu a užívajte si ich v tepelnom pohodlí Vášho domova!

Euria, najlepšie cloudové služby

Cloudové služby sa stávajú čoraz populárnejším trendom a to vďaka svojej zvyšujúcej sa dostupnosti. V mnohých prípadoch zjednodušujú náš život. V súčasnosti sa oveľa častejšie integrujú do operačných systémov počítačov, tabletov alebo smartfónov. Pojem „cloud“ sa začal používať predovšetkým v posledných rokoch, a to v súvislosti s ukladaním dát, dokumentov alebo tiež v súvislosti so vzdialeným prístupom k výpočtovému výkonu. Cloud je tiež známy pod pojmami cloud computing alebo cloud hosting.

Pod pojmom cloudová služba sa skrýva aplikácia, služba alebo program, ktorý nepracuje lokálne na počítači, ale sú založené na pomyselnom „cloude“. Cloud predstavuje sieť počítačov alebo serverov, ktoré sa nachádzajú a sú umiestnené v nejakom kyberpriestore. Termín cloud preto môžeme vnímať aj ako synonymum pre slovo internet.

Zákazníci využívajú jednoduché klientske aplikácie, alebo pracujú priamo v prostredí ktoréhokoľvek internetového prehliadača.

Cloudové služby samy o sebe nie sú žiadnou ohromujúcou novinkou. S niektorými cloudovými službami sa stretávame už niekoľko rokov. Medzi takéto cloudové služby patrí predovšetkým e-mailová služba, ale tiež populárne sociálne siete. Tieto služby nemáme uložené v počítači, takisto sa nachádzajú „niekde“ na internete a my sa k nim pripájame len prostredníctvom prihlasovacích údajov buď prostredníctvom internetu, alebo mobilného telefónu.

Cloudové služby sa v súčasnosti objavujú a rozširujú prostredníctvom cloudových úložísk a cez cloudové aplikácie. Rozlišujeme napríklad IAAS – infraštruktúra ako služba, PAAS – platforma ako služba alebo SAAS – softvér ako služba.

Medzi základné benefity cloudových služieb zaraďujeme škálovitosť, čo predstavuje neobmedzený dátový priestor alebo výpočtový výkon. Výhodou je tiež neustály prístup z akéhokoľvek miesta, kde má užívateľ prístup na internet. Cloud ponúka flexibilitu a zníženie IT nákladov, pretože aplikácie nemusia byť nainštalované na vlastných zariadeniach. Nachádzajú sa na externom serveri.

Medzi významné cloudové služby zaraďujeme Google Drive, SugarSync, SkyDrive, Gmail.com alebo Outlook.com. a mnoho iných. Gmail a Outlook momentálne patria medzi najobľúbenejšie e-mailové webové služby. Pomáhajú Vám, veľmi jednoducho, stiahnuť všetky Vaše e-maily do počítača.

Neváhajte a využívajte širokú škálu možností, ktorú Vám cloudové služby ponúkajú!

Cloud služby

Cloud computing je často diskutovanou témou, zatiaľ však iba v rámci IT obce a jej odborníkov. Pre samotného užívateľa sú cloudové služby a ich infraštruktúra skrytá, pristupuje k „mračnu“ iba ako k celku. V dobe virtualizácie však prišlo k prelomu, kedy niekoľko operačných systémov možno spustiť súbežne a izolovane na jednom fyzickom serveri a vytvoriť ilúziu, že tam beží sám. To vo virtualizovanom prostredí môžeme dokázať, čo má za následok širšie využití hardvéru. Cloud computing je aj modelom vývoja a používania počítačových technológií. Chápeme ho ako poskytovateľa služieb a programu uloženom na serveri na Internete a bežný užívateľ má možnosť k nim pristupovať pomocou prehliadača a používať danú aplikáciu z hocijakého miesta. Ak je služba platená, užívateľ platí za softvér a jeho použitie. Ponuka je široká – od kancelárskych aplikácií až po po-operačné systémy ako je iCloud alebo eyeOS. Cloud computing rozdeľujeme na dve oblasti – cloud computing môžeme poskytovať, alebo sú to služby, ktoré sú poskytované. Zamerajme sa na druhú spomínanú možnosť, teda na služby, ktoré sú poskytované. Tieto služby sú obvykle softvéry či hardvéry, alebo jej kombinácie. Na jednotlivých modeloch si spomenieme tie najznámejšie, ktoré našli uplatnenie na trhu. IaaS – infraštruktúra ako služba. Príkladom je Amazon Simple Storage Services. Služba Amazon 3S prišla na európsky trh v roku 2007, o rok neskôr ako v domovskej USA. Je službou Amazonu Web services a je vlastne online úložiskom súborov na požiadanie. Amazon deklaruje, že používateľ platí len za miesto, ktoré svojimi súbormi skutočne zaberá, môže ho používať samostatne alebo s inými službami. Paas- platforma ako služba. Ako príklad by sme uviedli Microsoft Azure. Služba vytvorená globálnou spoločnosťou Microsoft slúži na budovanie, implementáciu a správu aplikácií či služieb prostredníctvom celosvetovej siete Microsoft. Podporuje nie len PaaS, ale aj IaaS a podporuje rôzne programovacie jazyky, nástroje a rámce. Spustený bol vo februári 2010, do roku 2014 sa však volal Windows Azure. SaaS – sofvér ako služba. Príkladom je Google Apps. Google aplikácia pre webový prehliadač Google Chrome umožňuje vytvárať dokumenty, upravovať fotky, počúvať hudbu a iné. Výhodou aplikácií je, že ich používate priamo v prehliadači a nie ako samostatné jednotky.

Podla čoho si vyberám hodinky?

Táto otázka by mohla skôr znieť, že podľa čoho by som si vyberal, keby som si vyberal hodinky. Hodinky sú pre mňa jedinečným elementom. Vyjadrujú vkus, status a mnoho iných indikácií o ich nositeľovi. A pokiaľ sa do hodiniek rozumieme trošku viac, odhalia aj mnoho iných stránok ľudského indivídua, ako napríklad nakladáme so svojím vlastníctvom, či pravidelne hodinky berieme do hodinárstva na prehliadku, či je všetko ako má byť, alebo sú ponechané na pospas zubu času a svojmu osudu. Ideálne hodinky sú podla mňa nie príliš veľké, teda s priemerom nie väčším ako 30 mm, nie hrubé, aby sa pohodlne dali nosiť aj pod úzkou košeľou. Pokaľ by som si mal vybrať, ďalšie hodinky by som si kúpil naťahovacie s rezervou okolo 72 hodín, čo bohate stačí so  samo-naťahovacím mechanizmom. Tieto, ako aj mnohé iné parametre spĺňajú pánske hodinky casio, ktoré sú hádam najviac kupované a vyhľadávané zo všetkých.

Úradný Preklad

     Naša prekladateľská agentúra sa zameriava na neúradný preklad. Pre našich klientov poskytujeme tieto služby už piaty rok. Každý preklad je špecifický, preto rozdeľujeme texty jednotlivým prekladateľom tak, aby boli v súlade s ich odborným zameraním.
Prekladateľské agentúry využívajú často prekladateľský software. My zatiaľ prekladáme tradičným štýlom. Každý preklad prejde 4 očami, teda kontrolou iného prekladateľa. Najčastejšie majú ľudia záujem o preklad zmlúv a textu na web stránku. Kvalitný preklad môže spraviť len človek s bohatými skúsenosťami s prekladaním. Nestačí mať vyštudované prekladateľstvo a tlmočníctvo na univerzite.

preklad

Mnohí ľudia si myslia, že ak strávili pol roka v zahraničí, môžu plnohodnotne prekladať. Mnohé prekladateľské agentúry zamestnávajú takýchto prekladateľov a využívajú skutočnosť, že klient nevie posúdiť kvalitu prekladu. Preklad 1 normostrany zaberie často až 2 hodiny času.

Prekladateľ musí hľadať mnohé slová v slovníku. Musí pochopiť problematiku textu, ktorý prekladá. Ponúkame preklad textu zo všetky svetových jazykov. Najväčší záujem je o preklad z angličtiny. Dá sa predpokladať, že o 10 rokov bude o prekladateľské služby menší záujem ako v súčasnosti.
Väčšina ľudí už bude ovládať jazyky a prekladače budú tiež na vyššej úrovni. Preklad bežného textu si teda spraví každý sám a na agentúru sa obráti len v prípade záujmu o úradný preklad. Možno sa zvýši dopyt po prekladoch z čínskeho jazyka. Ak klient potrebuje niečo preložiť, pošle nám text mailom. My mu na základe počtu normostrán spravíme cenovú ponuku a ak ju akceptuje, začneme na preklade pracovať. Zatiaľ sme nemali žiadneho klienta, ktorý by bol s prekladom nespokojný. Najviac prekladateľov je schopných preložiť 5 normostrán denne.

Takú normu majú aj prekladatelia vo významných európskych inštitúciách. Ak by spravil niektorý náš prekladateľ nekvalitný preklad, ihneď by sme ho prepustili.
Nesieme totiž zodpovednosť za kvalitu prekladu. Spraviť kvalitný preklad je o veľa ťažšie ako si bežní ľudia myslia. Preto odporúčame využiť prekladateľské služby renomovanej agentúry.