All posts by Andrej Lomko

Pár rád pre váš úspešný obchod

Predávate počítače, kuchyne na mieru či vreckové nožíky? Na tom vôbec nezáleží. Naše rady platia pre každého obchodníka, ktorý chce byť úspešným.

Byť dobre naladený

Myslím, že jedna z úplne najdôležitejších vecí je to, aby ste boli dobre naladení. Poznám jeden cykloobchod, kde vám bicykle opravia veľmi kvalitne, ale ten pán je najviac nepríjemný človek, akého som kedy videla. Vyzerá to tak, že po dvoch rokoch fungovania, krachujú.

Veriť svojmu produktu

Viac ako na tom, čo predávate, je to, ako veľmi svojmu produktu veríte. Môžete predávať aj úplne najobyčajnejšiu vec, keď ste si vedomí jej kvalít, vždy predáte viac, ako keď predávate tú najlepšiu špecialitu, ale jej kvality si ani neuvedomujete. Športový kočíkso špeciálnym bezpečnostnými pásmi je úplne zbytočne prešpecializovaný ak v ňom jej predajca nemá dôveru.

Na nikoho netlačte

Úplne najhoršie je na potencionálneho klienta pri predaji vyvíjať nátlak. Opíšte klady opisovaného produktu, ale netlačte na predaj, nechajte rozhodnúť klienta samého. Samozrejme vyjadrite váš záujem o jeho spokojnosť a uistite ho, že sa vás môže na čokoľvek spýtať.

Neplytvajte časom

Dobrý obchodník vie, že čas sú peniaze. Koľko času investujete do vášho podnikania, toľko sa vám vráti v podobe peňazí, hlavne na začiatkoch obchodovania.

Dbajte na čistotu

Je dôležité, aby vaša predajňa bola pekná, čistá a uprataná a aby ste vy ako predajca, vždy vyzerali reprezentatívne. Samozrejme keď vaša predajňa farby trnava predáva farby a laky, príslušný odor je samozrejmý, nemalo by to však byť smrad spojený so špinou.

Buďte sebareflexívni

Ak sa vám obchodovať nedarí, zabaľte to skôr, než sa zadlžíte až po uši. Niekto na to jednoducho nie je, a zisťovať to 5 rokov naozaj nemá význam. Myslím, že po roku- dvoch snahy, by ste to už mali vedieť rozpoznať.

Tak dúfam, že vám naše rady pomohli a nech vám obchody rozkvitajú!

Predaj s.r.o platca DPH

Na ukončenie podnikania má majiteľ firmy svoje dôvody. Ak firma nevykonáva svoju funkciu už dlhšie, zbytočne predlžovať jej trápenie. Samozrejme, že oveľa príjemnejšou témou je ako zacat podnikat. Venujme sa však ukončeniu spoločnosti.

Ukončenie spoločnosti môže nastať viacerými spôsobmi. Jedna môže majiteľ vyhlásiť konkurz obchodnej spoločnosti, môže ju dať zlikvidovať, môže ju zrušiť bez likvidácie alebo zo súdnej moci. Stále častejšie sa však preferujete možnosť predať ju (predaj sro platca dph), čo však v sebe nesie niekoľko podmienok, ktoré musí predávajúci splniť.

Najideálnejšie je kupovať spoločnosť s ručením obmedzeným v prípade, ak chcete čo najrýchlejšie začať podnikať. Za pomernú sumu tak získate nie len okamžité povolenie podnikať, ak firma mala zázemie, isto poteší aj potenciálny zákazník alebo minimálne vybudované porfólio iných klientov. Najlepšou správou je ale fakt, že novovzniknutým firmám štát neprispieva takmer žiadnymi výhodami, takže ak už kúpite zabehnutú firmu, máte z časti nárok na rôzne výhody plynúce z ponuky a podpory štátu.

Ak ste si dopredu premysleli, akú spoločnosť chcete ísť kúpiť, vyvstáva tu ešte jedna otázka. Má byť spoločnosť platcom DPH alebo nie?

Výhoda kúpy takejto spoločnosti (navyše ak je aj platcom DPH) je fakt, že preskočíte registráciu na úradoch a automaticky môžete podnikať. IČ DPH im je už totiž pridelené. Celé „patálie“ ohľadom vybavovania teda máte za sebou, čo je nesporná výhoda. Registrácia DPH totiž môže trvať tri mesiace a na jej konci nemusí byť majiteľ uspokojený. Je totiž možné, že sa k registrácii ani nedostanete. Preto je výhoda mať takúto spoločnosť s nejakou históriou.

Ak kupujete spoločnosť, ktorá je už viac menej zabehnutá, isto nesie aj svoj názov. Nato, aby ste zmenili jej meno, musí zasadať valné zhromaždenie. Preto niektoré firmy, predávajúce takéto spoločnosti garantujú jeho zvolania, kde môžete zmeniť meno podľa toho, ako chcete, aby sa volala.

Firmy dokážu zabezpečiť celú administratívu, ktorá je potrebná na každý úkon, ktorý budete ako budúci majiteľ realizovať. Postarajú sa aj o všetky potrebné dokumenty, o nákup kolkov, ktoré sú pri niektorých zmenách potrebné a tiež budú komunikovať so Živnostenským úradom, kde je taktiež potrebné nahlásiť zmeny.

Prečo je výhodné kúpiť s.r.o okrem už známych faktov?

K tomu sa však pridružujú známe skutočnosti ako nulové pohľadávky a žiadne záväzky, imanie splatené v plnom rozsahu, čo je však podmienkou nie len pri kúpe spoločnosti s ručením obmedzeným, či už je alebo nie je platca DPH.

Je ale pravda, že takéto spoločnosti bývajú na rozdiel od neplatcov DPH o niečo drahšie, aj tak sa však nájdu spoločnosti, ktoré ich budú predávať za bezkonkurenčné ceny. Predsa len, iba z obratu bude nejaký zisk.